חופש ללוות על המקום בכל אירוע

אפשרות להצטרף להרכב מאלתר

כניסה לעולם העיבוד המוסיקלי וההלחנה

יכולת זיהוי אקורדים משמיעה